Ιερά αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Ιερά αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου με την αρχαία Θ. Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου