Ιερείς του Ναού

π. Παντελεήμων Κφούρι

π. Γεώργιος Αυθίνος

π. Ιωάννης Λάμπρου

π. Σωτήριος Αθανασάκης