ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ

ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ
Ψάλλονται κάθε 17η Ιουλίου (Νέο Ημερολ.) στον Εσπερινό του Αγίου Αθανασίου του Αγιορείτου
στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, της οποίας Μονής είναι ο ιδρυτής της.
Η μνήμη του Αγίου με το Αγιορειτικό ημερολόγιο είναι στις 5 Ιουλίου
και θεωρείται ο ιδρυτής του μοναχισμού στον Άθωνα.