ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

https://drive.google.com/file/d/1imEVPovXsWFJHrN1zTM450ONTkAJzIx9/view?usp=sharing