Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Η παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ἦχος: πλ. α´ – Ἑωθινόν: Ε΄ – Ἀπόστ.: Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15 – Εὐαγ.: Λουκ. ιη΄ 10-14

Αγίου Ταρασίου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου μάρτυρος Αλεξάνδρου, του εν Δριζιπάρω, Αγίου μάρτυρος Αντωνίου, Αγίου ιερομάρτυρος Ρηγίνου, επισκόπου Σκοπέλου, Αγίου ιερομάρτυρος Μαρκέλλου, επισκόπου Σόλων

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Ο Κύριος και η Χαναναία | Πεμπτουσία

Ἦχος: δ΄ – Ἑωθινόν: Δ΄ – Ἀπόστ.: Β´ Κορ. στ´16 – ζ´ 1 – Εὐαγ.: Ματθ. ιε´ 21-28

Αγίου Λεοντος, πάπα Ρωμης, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Λεοντος και Παρηγορίου, Οσίου Αγαπητού, επισκόπου Σινάου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Αγρίππα, Βικτωρίνου, Δωροθέου και Θεοδούλου, Αγίου μάρτυρος Πιουλίου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Λουκίου, Σιλβανού, Ρουτουλίου, Κλασσικου, Σεκουνδίνου, Φρουκτουλίου και Μαξίμου, Οσίου Κοσμά, του εκ Ρωσίας, Αγίου Νικολάου, πατριάρχου Γεωργίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Η παραβολή των ταλάντων

Ἦχος: γ΄ – Ἑωθινόν: Γ΄ – Ἀπόστ.: Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 – Εὐαγ.: Ματθ. κε΄ 14-30.

Αγίου ιερομάρτυρος Βλασίου, Επισκόπου Σεβαστείας, Μνήμη των αγίων δύο Παίδων και των επτά γυναικών Μαρτύρων, Η εύρεσις των ιερών λειψάνων του αγίου Ζαχαρίου, Μνήμη Θεοδώρας της βασιλίσσης, Αγίου ιερομάρτυρος Βλασίου, του εξ Ακαρνανίας, Αγίου Γαβριήλ του βασιλέως, Οσίου Δημητρίου, του εκ Ρωσίας, Οσίου Γρηγορίου του Σιναίτου, Αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου, του εκ Σερβίας, Οσίου Κασσιανού, του εκ Ρωσίας, Ανάμνησις του θαύματος της ιεράς εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Παργα

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Το Άγιο Πάσχα:Μεγάλη Δευτέρα - eikones top | Movie posters, Movies, Orthodoxy

Ἦχος: β΄ – Ἑωθ.: Β΄ – Ἀπόστ.: Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 – Εὐαγ.: Ματθ. κβ΄ 35-46

Οσίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου, Οσίου Ιωάννου, του εν Ειρηνουπόλει, Αγίου ιερομάρτυρος Αβραμίου, Αγίου μάρτυρος Θεοκτίστου, Οσίου Νικολάου του Στουδίτου, Οσίου Ιασίμου του θαυματουργού, Οσίου Νικήτα, του εν τοις Πυθίοις, Μνήμη των οσίων Ευαγρίου και Σίου, Αγίου Γεωργίου του πρίγκηπος, Μητροφάνους, αρχιεπισκόπου Βλαντιμίρ, Παχωμίου, Δανιήλ και Θεοδοσίου των πρεσβυτέρων, Μνήμη των οσίων Αβραάμ και Κοπριδος, Οσίου Κυρίλλου του θαυματουργού, Αγίου νεομάρτυρος Ιωσήφ του Χαλεπλή, Αγίας Δοσιθέας, βασιλίσσης της Ρωσίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Ζακχαίος | Πεμπτουσία

Ἦχος: α´ – Ἑωθινόν: Α΄ – Ἀπόστ.: Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15 – Εὐαγ.: Λουκ. ιθ΄ 1-10 (ΖΑΚΧΑΙΟΥ).

Εφραίμ του Σύρου, Οσίου Παλλαδίου, Οσίου Ιακώβου, Μνήμη των αγίων δύο Μαρτύρων, Αγίας μάρτυρος Χάριτος, Αγίου μάρτυρος Γεωργίου, Οσίου Εφραίμ, Οσίου Εφραίμ, του εκ Κιέβου, Οσίου Θεοδoσίου της Τότμα

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Η θεραπεία των δέκα λεπρών | Πεμπτουσία

Ἦχος: πλ. δ´ – Ἑωθινόν: ΙΑ´ – Ἀπόστ.: Κολ. γ΄ 4-11 – Εὐαγ.: Λουκ. ιζ΄ 12-19.

Μαξίμου Ομολογητού, Αγίου μάρτυρος Αναστασίου, Οσίου πατρός ημών Ζωσίμου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ευγενίου, Ουαλεριανού, Κανδίδου και Ακύλα, Αγίας μάρτυρος Αγνής, Μνήμη των αγίων τεσσάρων Μαρτύρων, Αγίου μάρτυρος Πατρόκλου, Μνήμη πάντων των αγίων μαρτύρων, Οσίου Απολλωνίου, Συναξις της Αγίας Ειρήνης εν τη αγιωτάτη Εκκλησία, Οσίου Νεοφύτου, Συναξις της ΥπερΑγίας Θεοτόκου της Παραμυθίας, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Γαβριήλ και Σιωνίου και των συν αυτοις, Οσίου Μαξίμου του Γραικού, Οσίου Τίμωνος

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (ΚΛΙΚ)

54, ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕΝ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, ομιλία με τον τυφλό βοσκό Χασιώτη Ιωάννη - YouTube

Ἦχος: βαρύς – Ἑωθινόν: Ι´ – Ἀπόστ.: Ἐφεσ. δ΄ 7-13 – Εὐαγ.: Ματθ. δ΄ 12-17.

Μνήμη των αγίων τριάκοντα τριών Πατέρων Αββάδων, Οσίου Θεοδούλου, Οσίου Στεφάνου, Αγίας Νινας της ισαποστόλου, Αγίας μάρτυρος Αγνής, Οσίου Αδάμ, Οσίου Σαββα, πρώτου Αρχιεπισκόπου Σερβίας, Αγίου Ιωαννικίου, αρχιεπισκόπου Τυρνόβου, Αγίου Ακακίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ,
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΛΙΚ)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ - Μοναστήρια της Ελλάδος

Ἦχος: πλ. β΄ – Ἑωθινόν: Θ´ – Ἀπόστ.: Πράξ. ιθ´ 1-8 – Εὐαγ.: Ἰωάν. α´ 29-34.

῾Η σύναξις τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου. Συνέδραμε δέ καί τῆς παντίμου καί ἁγίας αὐτοῦ Χειρός πρός τήν Βασιλεύουσαν μετένεξις, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ᾿Ιουλιανοῦ τοῦ διακόνου, τοῦ ἐξ Αἰγίνης, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Σέντ, ἐπισκόπου Σκωτίας, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ πρίγκηπος, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος ᾿Αθανασίου, τοῦ ἐξ ᾿Ατταλείας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (κλικ)

Παράκληση εις τον Προφητάνακτα Δαυίδ | Προσευχή - Ορθόδοξο Προσευχητάρι

Ἦχος: πλ. α΄ – Ἑωθινόν: Η´ – Ἀπόστολος: Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. α΄ 1-8

Μετά την Χριστού Γέννησιν, Οσία Μελάνη η Ρωμαία, Άγιος Ζωτικός ο Ορφανοτρόφος, Άγιες Δέκα Παρθένες, Άγιος Βούσιρις, Άγιος Γεώργιος ο Θαυματουργός ο λεγόμενος μαχαιρωμένος, Άγιος Μέιλογκ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  (ΚΛΙΚ)

Γέννηση του Ιησού Χριστού - MeteoraShop

Ἦχος: δ΄ – Ἑωθινόν: Ζ´ – Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. α΄ 1-25.

Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως, Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς, Άγιος Φίλιππος, Αγία Βασίλα, Όσιος Νικόλαος «ὁ ἀπὸ στρατιωτῶν» και διήγησις ωφέλιμος, Όσιος Αντίοχος, Όσιος Βιτιμίων, Άγιοι Σόσσιος και Θεόκλειος, Άγιος Καστούλος, Όσιος Αγάπιος ο νεώτερος

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Άγιος Διονύσιος ο Νέος, ο Ζακυνθινός Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης ή ο Άγιος της συγχώρεσης - iporta.gr

Ἦχος: γ΄ Ἑωθινόν: ΣΤ´ – Ἀπόστ.: Κολ. γ΄ 4-11 – Εὐαγγ.: Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14

Κυριακή των Αγίων Προπατόρων, Προφήτης Δανιήλ και οι Άγιοι Τρεις Παίδες Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής πρώην ονομαζόμενος Δουναλέ, Άγιοι Πατερμούθιος, Κόπρις και Αλέξανδρος οι Οσιομάρτυρες

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Φωτογραφία για Κυριακή Ι΄Λουκά – Η θεραπεία τῆς συγκύπτουσας (13,10-17)

Ἦχος: β΄ – Ἑωθινόν: Ε´ – Ἀπόστολος: Ἐφεσ. στ΄ 10-17 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιγ΄ 10-17

Άγιοι Μηνάς ο Καλλικέλαδος, Ερμογένης και Εύγραφος, Όσιος Θωμάς ο Δεφουρκινός, Άγιος Γέμελλος, Άγιος Ευγένιος, Άγιος Αθανάσιος Επίσκοπος Μεθώνης, Άγιος Θεότεκνος

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Η θεραπεία του τυφλού | Πεμπτουσία

Ἦχος: α΄Ἑωθινόν: Δ´ – Ἀπόστολος: Ἐφεσ. ε΄ 8-19 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 35-43.

Προφήτης Σοφονίας, Άγιος Θεόδωρος Ιερομόναχος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας,  Όσιος Θεόδουλος «ο από επάρχων», Άγιος Γαβριήλ Ιερομάρτυρας Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας γιατρός από το Άργος, Όσιος Γεώργιος της Τσερνίκα,

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ  (ΚΛΙΚ)

Άγιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας

Ἦχος: πλ. δ΄ – Ἑωθινόν: Γ´ – Ἀπόστολος: Ἐφεσ. δ΄ 1-7 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 18-27.

Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας, Όσιος Αλύπιος ο Κιονίτης, Όσιος Νίκων ο «Μετανοεῖτε», Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας από τη Χίο, Όσιος Ακάκιος «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι», Όσιος Ιάκωβος ο Αναχωρητής, Σύναξη των Αχαιών Αγίων, Σύναξη Αγιωτών Αγίων

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Παραβολή του άφρονος πλουσίου - Κυριακή Θ' Λουκά

Ἦχος: βαρύς – Ἑωθινόν: Β´ – Ἀπόστολος: Ἐφεσ. β΄ 14-22 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιβ΄ 16-21

Ὁ Προφήτης Ἀβδίας ἢ Ὀβδιοὺ ἢ Ἀβδιού, Ὁ Ἅγιος Βαρλαάμ,  Ὁ Ἅγιος Ἄζης, Οἱ Ἅγιοι 150 Μάρτυρες Στρατιῶτες, Οἱ Ἁγίες Μάνα καὶ Θυγατέρα,  Οἱ Ἅγιοι 12 Μάρτυρες Στρατιῶτες, Ὁ Ἅγιος Ἀγάπιος,  Ὁ Ἅγιος Ἠλιόδωρος ὁ Μάρτυρας, Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων ὁ Ἴβηρ ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Η ευκαιρία της ελεημοσύνης | Dogma

Ἦχος: πλ. β΄ – Ἑωθινόν: Α´ – Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. θ΄ 6-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ι΄ 25-37.

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, Όσιος Νείλος ο Ασκητής,  Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης, Όσιος Μαρτίνος ο θαυματουργός επίσκοπος Φραγκιάς, Άγιοι Ζεβινάς, Γερμανός, Νικηφόρος, Αντωνίνος και Μαναθώ η Παρθένος, Άγιος Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, Άγιος Σάββας Νιγδελής ο Σαμολαδάς ο Νεομάρτυρας,  Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνα, Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γρηγορίου επισκόπου Άσσου

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ (κλικ)

Κυριακή Ε Λουκά: Η παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ἦχος: πλ. α΄ – Ἑωθινόν: ΙΑ´ – Ἀπόστολος: Γαλ. στ΄ 11-18 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιστ΄ 19-31

Οἱ Ἅγιοι Γαλακτίων καὶ Ἐπιστήμη,  Οἱ Ἅγιοι Δομνῖνος, Τιμόθεος, Θεόφιλος, Θεότιμος, Δωρόθεος ὁ Πρεσβύτερος, Εὐψύχιος, Καρτέριος, Σιλβάνος, Πάμφιλος, Φιλόθεος, Νέαρχος καὶ ἄλλοι Ἅγιοι Μάρτυρες ἄνδρες καὶ γυναῖκες, Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, Οἱ Ἅγιοι Κάστορας καὶ Ἀγαθάγγελος οἱ Μάρτυρες, Οἱ Ἅγιοι Δομέντιος καὶ Παῦλος ὁ Ἐπίσκοπος, Ἐγκαίνια ναοῦ Θεοδώρου Τήρωνος ἐν τοῖς Σφωρακίου

ΠΗΓΗ: https://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς

Ἦχος: δ΄ – Ἑωθινόν: Ι´ – Ἀπόστολος: Γαλ. β΄ 16-20 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. η΄ 41-56

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία, ἡ Ὁσιομάρτυς,  Ὁ Ὅσιος Ἀβράμιος καὶ Μαρία ἡ ἀνεψιά του,  Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος, Μίνης καὶ Μιναῖος οἱ Μάρτυρες, Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Στρατηλάτης,  Ἡ Ὁσία Ἄννα,  Ἡ Ἁγία Μελιτίνη ἡ Μάρτυς, Ἡ Ἁγία Βάσσα, Ὁ Ἅγιος Διομήδης, Ὁ Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Ἐσφιγμενίτης ὁ νέος Ὁσιομάρτυρας,  Ὁ Ὅσιος Ἀβράμιος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιμανδρίτης ἐν Ροστοβίᾳ

ΠΗΓΗ: https://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Μνήμη των εν Εφέσω Αγίων Επτά Παίδων - Orthodox Times

Ἦχος: γ΄ – Ἑωθινόν: Θ´ – Ἀπόστολος: Γαλ. α΄ 11-19 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. η΄ 27-39

Ὁ Ὅσιος Ἀβέρκιος ὁ Ἱσαπόστολος καὶ Θαυματουργὸς, Οἱ Ἅγιοι Ἀλέξανδρος, Θεοδότη, Γλυκερία, Ἄννα καὶ Ἐλισάβετ οἱ Μάρτυρες, Ὁ Ἅγιος Ζαχαρίας ὁ Μάρτυρας, Οἱ Ἅγιοι 7 Παῖδες ἐν Ἐφέσῳ, Ὁ Ὅσιος Ροῦφος, Ὁ Ἅγιος Εὐλάλιος

ΠΗΓΗ: www.synaxarion.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ(ΚΛΙΚ)

Πραγματοποιείται η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος - Historical Quest

Ἦχος: β΄ – Ἑωθινόν: Η´ – Ἀπόστολος: Τίτ. γ΄ 8-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. η΄ 5-15

Μνήμη της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου, Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχείας, Όσιος Σαβίνος ο επίσκοποςΌσιος Βάρσος, Διήγηση μοναχού υποτακτικού περί υπακοής, Σύναξη των εν Κίω Αγίων, Άγιος Ηλίας επίσκοπος Γορτύνης, Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Αρκαδίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Ξύλινη εικόνα Αγίας Πελαγίας.

Ἦχος: α΄ – Ἑωθινόν: Ζ´ – Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. θ΄ 6-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ΄ 11-16

Οσία Πελαγία, Αγία Ταϊσία, Άγιος Ιγνάτιος ο νέος Οσιομάρτυρας, Άγιος Ιγνάτιος ο Οσιομάρτυρας, Άγιος Φίλιππος επίσκοπος Γορτύνης, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της «Ναυπακτιώτισσας».

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ (κλικ)

Παναγία η Αγία Σκέπη - mdf με φόντο σε ακρυλικό χρυσό σε επίπεδο ξύλο - GoStore

Ἦχος: πλ. δ΄ – Ἑωθινόν: ΣΤ´ – Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. ς΄ 16 – ζ΄ 1 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ς΄ 31-36

Άγιος Ανανίας ο Απόστολος, Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός, Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ, Όσιος Ιωάννης ο ψάλτης ο καλούμενος Κουκουζέλης, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βουρλιώτισσας, Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

Γιορτάζει η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, προστάτιδα των Κυθήρων - Κιβωτός της Ορθοδοξίας

Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος, Σύναξη της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα και ανάμνηση της ιάσεως του παραλύτου,Όσιος Κόπρις, Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης, Σύναξη της Παναγίας της Δραπανιώτισσας

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΛΙΚ)

Οι αγίες Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη και η μητέρα τους Σοφία | Πεμπτουσία

Ἦχος: πλ. β΄Ἑωθινόν: Δ´ – Ἀπόστολος: Γαλ. β΄ 16-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. η΄ 34 – θ΄ 1.

Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη, Αγία Αγαθόκλεια, Αγία Λουκία η χήρα και Γεμινιανός ο γιος της, Αγία Θεοδότη «της εν Νίκαια»,  Άγιοι Ηρακλείδης και Μύρων επίσκοποι Ταμάσου της Κύπρου, Άγιος Ιωακείμ Α’ ο Πάνυ Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Σύναξις των εκ Θεσσαλιώτιδος Αγίων

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (ΚΛΙΚ)

Εικόνα Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού Μεταξοτυπία σε Ξύλο

Ἦχος: πλ. α΄ – Ἑωθινόν: Γ´ – Ἀπόστολος: Γαλ. ς΄ 11-18 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. γ΄ 13-17.

Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης και οι συν αυτώ Άγιοι Αρχιερείς Γρηγόριος Κυδωνιών, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Προκόπιος Ικονίου, Ευθύμιος Ζήλων καθώς και οι κληρικοί και λαϊκοί που σφαγιάσθηκαν κατά την Μικρασιατική Καταστροφή, Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα, Άγιος Βαρυψάβας, Άγιοι Απελλής, Λουκάς και Κλήμης οι Απόστολοι, Σύναξη της Παναγίας της Σκριπούς στον Ορχομενό, Σύναξη της Παναγίας της Τρικεριώτισσας,

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Αγιος Νεκτάριος

Ἦχος: δ΄ – Ἑωθινόν: Β΄ – Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. ις΄ 13-24 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. κα΄ 33-42

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (κλικ)

Άγιος Φανούριος: Τα 12 Μαρτύρια του Αγίου Φανουρίου - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ἦχος: γ΄ – Ἑωθινόν: Α´ – Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιθ΄ 16-26.

Όσιος Ποιμήν, Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας, Αγία Ανθούσα η νέα, Άγιος Λιβέριος ο Ομολογητής, Πάπας Ρώμης, Άγιος Όσιος επίσκοπος Κορδούης της Ισπανίας, Άγιος Αρκάδιος ο βασιλιάς, Όσιος Θεόκλητος, Σύναξη των Ευρυτάνων Αγίων

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Ο προφήτης Σαμουήλ

Ἦχος: β΄Ἑωθινόν: ΙΑ´ – Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. θ΄ 2-12 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιη΄ 23-35.

Προφήτης Σαμουήλ, Άγιοι Ηλιόδωρος και Δοσάς, Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης από τη Μικρά Ασία Άγιοι Σέβηρος και Μέμνων ο Κεντυρίων, Άγιος Λούκιος ο βουλευτής, Άγιος Οσγουΐνος,Σύναξη της Παναγίας Πρέκλας στην Σκιάθο,Σύναξη των εν Λευκάδι Αγίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Άγιος Μάξιμος: Ο Ομολογητής της Ορθοδοξίας - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἦχος: α – Ἑωθινόν: Ι´ – Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιζ΄ 14-23.

Ανακομιδή και Μετάθεση Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή, Αγία Ευδοκία η βασίλισσα, Όσιος Δωρόθεος, Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα της διά του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείσης Ξένης Mοναχής, Άγιος Τύχων Επίσκοπος Ζαντόνσκ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

Ἀπόστολος: Β΄ Πέτρ. α΄ 10-19 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιζ΄ 1-9

Πατερικός Λόγος εις την Μεταμόρφωσι του Κυρίου (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά)

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Ο Απόστολος Σίλας και η σχέση του με τον Απ. Παύλο | Πεμπτουσία

Ἦχος: βαρύς – Ἑωθινόν: Η´ – Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. α΄ 10-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ΄ 14-22.

Άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι Απόστολοι, Αγία Ιουλίττη από την Καισαρεία

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Οσία Πελαγία η Τηνία - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: πλ. β΄ – Ἑωθινόν: Ζ´ – Ἀπόστολος: Ρωμ. ιε΄ 1-7– Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ΄ 27-35.

Προφήτης Ιεζεκιήλ, Οσία Πελαγία η Τηνία, Άγιος Απολλινάριος επίσκοπος Ραβέννας, Άγιοι Μάρτυρες που θανατώθηκαν από τους Βουλγάρους, Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω, Άγιος Βιτάλιος που μαρτύρησε στη Ραβέννα, Άγιος Θύρσος,

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Οι Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου | poimin.gr

Ἦχος: πλ. α΄ – Ἑωθινόν: ΣΤ´ – Ἀπόστολος: Τίτ. γ΄ 8-15 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ε΄ 14-19.

Μνήμη της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, Άγιος Αθηνογένης επίσκοπος Πηδαχθόης και οι Δέκα Μαθητές του, Άγιος Φαύστος, Άγιοι Αντίοχος και Κυριάκος ο δήμιος, Άγιοι Αναστάσιος και Ευξίθεος Επίσκοποι Θεσσαλονίκης, Αγιοι Πέντε Οσιομάρτυρες Λειψών, Άγιος Μαρτύριος επίσκοπος Γορτύνης

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Σήμερα 09 Ιουλίου εορτάζει ο Άγιος Μιχαήλ Μπακνανάς | Dogma

Το Απολυτίκιον του Αγίου Νεομάρτυρος Μιχαήλ

Ἦχος: δ – Ἑωθινόν: Ε´ – Ἀπόστολος: Ρωμ. ι΄ 1-10 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. η΄ 28 – θ΄ 1.

Άγιος Παγκράτιος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Ταυρομενίας, Άγιος Μιχαήλ Πακνανάς ο κηπουρός, Όσιοι Διονύσιος «ο ρήτωρ» και ο υποτακτικός του Άγιος Μητροφάνης ο πνευματικός  Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τη Πηγή

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Τι είναι η Τιμία Εσθήτα της Θεοτόκου; - Ιερά Μονοπάτια

Ἦχος: γ΄ – Ἑωθινόν: Δ´ – Ἀπόστολος: Ἑβρ. θ΄ 1-7 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. η´ 5-13

Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου, Άγιος Λάμπρος ο νεομάρτυρας εκ Σαμοθράκης,  Άγιος Ιωάννης ΜαξίμοβιτςΆγιος Στέφανος ο μέγας, βοεβόδας της Μολδαβίας, Σύναξη της Παναγίας της Βλαχέρνας στην Άρτα,  Σύναξη της Παναγίας της Βλαχέραινας στην Κέρκυρα

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Ο Τίμιος πρόδρομος - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ἦχος: β´ – Ἑωθινόν: Γ´ – Ἀπόστολος: Ρωμ. ε΄ 1-10 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. στ΄ 22-33

Μνήμη της αγίας οσιομάρτυρος Φεβρωνίας, της πολυάθλου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ορεντίου, Φαρμακίου, Έρωτος, Φίρμου, Φιρμίνου, Κυριακού και Λογγίνου, εν Γεωργία μαρτυρησάντων, Μνήμη των αγίων οσιομαρτύρων Ευτροπίας, Λεωνίδος και Λιβύης, εν Παλμύρα της Συρίας αθλησασών, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Γαλλικανού, Μνήμη του αγίου Προσπέρου, του εξ Ακουϊτανίας της Γαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γαλλικανού, του εκ Γαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μαρτυρίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σίμωνος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μεθοδίου, του εν Νηβρύτω της Κρητης, Ανάμνησις της υπέρ λόγον και πάσαν ελπίδα δωρηθείσης ημίν βοηθείας παρά του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αδελβέρτου αρχιδιακόνου, του εν Ολλανδία, Μνήμη των οσίων Δαβίδ και Ευφροσύνης, των Ρώσων, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θεολήπτου, μητροπολίτου Φιλαδελφείας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Διονυσίου, κτίτορος της εν τω Αγίω Όρει ιεράς μονής του Τιμίου Προδρόμου, της επιλεγομένης Διονυσίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Δομετίου, του Διονυσιάτου, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Προκοπίου, του εκ Βάρνας, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου, του εξ Ατταλείας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Νίκωνος, της Όπτινα

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ) 

ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (ΚΛΙΚ)

Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἦχος: α΄ – Ἑωθινόν: Β΄ – Ἀπόστολος: Ρωμ. β΄ 10-16 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. δ΄ 18-23

Μνήμη του αγίου μάρτυρος Λεοντίου και των συν αυτώ Υπάτου και Θεοδούλου, των εν Τριπόλει της Συρίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λεοντίου, του ποιμένος, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Αιθερίου, του εν Νικομηδεία, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ελπιδίου, Μνήμη των αγίων δύο Μαρτύρων, των εκ Κύπρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Εράσμου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Κυριακού και Παύλης, Σύναξις του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, πλησίον του αγίου Ιουλιανού, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Γρηγορίου, Δημητρίου και Καλογήρου, των Αναχωρητών, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αμάνδου, επισκόπου Μπορντώ της Γαλλίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Φορτουνάτου, του Φιλοσόφου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λεοντίου, του εν τοις σπηλαίοις του Κιέβου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Λεοντίου του Μυροβλύτου, του ασκήσαντος εν τη μονή Διονυσίου του αγιωνύμου Όρους, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πέτρου, του εκ Σερβίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ιωαννικίου, μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Μπογκολιούμπσκϊυ της Ρωσίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ»(ΚΛΙΚ)

Άγιοι Πάντες: «Τοσούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος» - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἦχος: πλ. δ´ – Ἑωθινόν: Α´ – Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια´ 33 – ιβ´ 2 –
Εὐαγγέλιον: Ματθ. ι´ 32-33, 37-38, ιθ´ 27-30.

Μνήμη των αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Θεοπέμπτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βλιθαρίου, της Σεζάννης, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ερεβαλδίου, του εκ Βρετανίας, του Ερημίτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βαρνάβα, του εν Βάση Κοιλανίου της Κύπρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βαρνάβα, της Βετλούγκα, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Μητροφάνους ΤσιΣούνγκ και των συν αυτώ μαρτυρησάντων Τατιανής πρεσβυτέρας, Ησαΐου και Ιωάννου, Μαρίας και ετέρων διακοσίων είκοσι μαρτύρων, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Λουκά, αρχιεπισκόπου Κριμαίας, Μετακομιδή των ιερών λειψάνων του οσίου πατρός ημών Εφραίμ, του εκ Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του « ‘Αξιόν Εστιν »

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 Η´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Τί γιορτάζουμε την Πεντηκοστή; | Dogma

Ἀπόστολος: Πράξ. β ́ 1-11 – Εὐαγγέλιον: ̓Ιωάν. ζ ́ 37-52, η ́ 12

Μνήμη των αγίων Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του φίλου του Χριστού Λαζάρου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Αρετίου και Δακιανού, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Κλατέου, επισκόπου Βρεσκίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μητροφάνους Α, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Αττάλου, Ζωτικού, Καμάσεως και Φιλίππου, εκ Νικολιτσέλ της Ρουμανίας, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Νιννοκίας, της εκ Βρεττανίας, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Βρεάκης, της εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πετροκίου, του εξ Ουαλλίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Κρουϊδανού, Δαγανού και Μεδανού, των εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Εντφρίθου, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Ιωάννου, ηγουμένου της μονής Μοναγρίου της Κύπρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αλωνίου, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Σοφίας, της εξ Αίνου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μεθοδίου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ελεαζάρου, Ναζαρίου και Ευμενίου, των εν Μουρμάνσκ της Ρωσίας, των Θαυματουργών, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ανδρονίκου, αρχιεπισκόπου Περμίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Τσερνιγκωφ, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Γεωργίου, του εκ Κροατίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων

τῆς Α ́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.) (ΚΛΙΚ)

Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: πλ. β´ Ἑωθινόν: Ι´ Ἀπόστ.: Πράξ. κ ́ 16-18, 28-36 – Εὐαγγ.: ̓Ιωάν. ιζ ́ 1-13

Μνήμη της Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Ελικωνίδος, εκ Θεσσαλονίκης και εν Κορίνθω αθλησάσης, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Κρήσκεντος, Παύλου και Διοσκορίδου, των εν Ρώμη αθλησάντων, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αλεξάνδρου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σενατόρου, επισκόπου Παβίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σενατόρου, επισκόπου Μιλάνου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Χέρωνος, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιούστου, επισκόπου Ουργέλλης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γερμανού, επισκόπου Παρισίων, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ευτυχίου, επισκόπου Μελιτηνής, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικήτα, αρχιεπισκόπου Χαλκηδόνος, του Ομολογητού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανδρέου, του δια Χριστόν σαλού, Μνήμη της οσίας παρθενομάρτυρος Φιλοθέας, της εκ Ρουμανίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιγνατίου, επισκόπου Ροστώβ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γεροντίου, της Μόσχας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σωφρονίου, του εκ Βουλγαρίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Γκαλίτς της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Κυρίας της ειρήνης, εν Ρωσία, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, του «νοητού τείχους», εν Ρωσία

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

̔Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ (ΚΛΙΚ)

Ἦχος: πλ. α´ Ἑωθινόν: Η´ Ἀπόστολος: Πράξ. κστ ́ 1, 12-20 –
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. θ´ 1-38.

Μνήμη των αγίων Κωνσταντίνου του Μεγάλου και Ελένης, των Ισαποστόλων, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Τιμοθέου, Πολίου και Ευτυχίου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αδελφίου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Πολυεύκτου, Βίκτωρος και Δονάτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βόρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Οσπιτίου, του Ερημίτου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Χριστοφόρου Α, πατριάρχου Αντιοχείας, Μνήμη του αγίου Κωνσταντίνου και των υιών αυτού Μιχαήλ και Θεοδώρου, των πριγκήπων και Θαυματουργών, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου Β, επισκόπου Ροστώβ, Μνήμη της αγίας Ελένης της πριγκιπίσσης, της εκ Σερβίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κασσιανού, του Έλληνος και Θαυματουργού, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, Επισκόπου Ριαζάν και Μούρωμ, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Αγαπητού, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Παχωμίου του Νέου, του εν Φιλαδελφεία μαρτυρήσαντος, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, πρίγκηπος της Βλαχίας, και των συν αυτώ μαρτυρησάντων, Μνήμη του αγίου Κωνσταντίνου, του δια Χριστόν σαλού, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βλαδιμήρου, εν Κιέβω, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τρυφερής, εν Πσκωφ της Ρωσίας

KYΡIAKH 14 MAΪOY 2023 (KΛΙΚ)

τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτή,

ἐν Χριστός μεσσίαν ἑαυτόν ὡμολόγει (ΚΛΙΚ)

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Ἦχος: δ´ Ἑωθινόν: Ζ´ Ἀπόστολος: Πράξ. ια´ 19-30 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. δ´ 5-42.

Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ισιδώρου, του εν Χιω, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Αλεξάνδρου, Βαρβάρου και Ακολούθου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Καρτεγίου, επισκόπου Λίσμορ, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Θεράποντος, επισκόπου Κύπρου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Λεοντίου, πατριάρχου Ιεροσολύμων, Μνήμη του αγίου Ισιδώρου, του δια Χριστόν σαλού, του εκ Ροστώβ της Ρωσίας, του Θαυματουργού, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Αντωνίου και των συν αυτώ μαρτυρησάντων μοναχών τε και λαϊκών, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Δανιήλ και των συν αυτώ μαρτυρησάντων μοναχών τε και λαϊκών, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Μαρκου, του Κρητός, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του Βουλγάρεως, του χρυσοχόου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νικήτα του Εγκλείστου, του εκ Κιέβου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Ιαροσλάβλ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΜΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΛΙΚ)

Η θεραπεία του παράλυτου στην Καπερναούμ

Ἦχος: γ ́ – Ἑωθινόν: Ε ́ Ἀπόστολος: Πράξ. θ´ 32-42 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ε´ 1-15.

Μνήμη του αγίου μάρτυρος Κοδράτου και των συν αυτώ αθλησάντων, εν Νικομηδεία, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ρουφίνου και Σατορνίνου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Μαξίμου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιουβεναλίου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ακακίου, του κεντυρίωνος, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Φλαβίου, επισκόπου Νικομηδείας και των αγίων μαρτύρων Αυγούστου και Αυγουστίνου, των αυταδέλφων, Ανάμνησις του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρου επί Κωνσταντίου, υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου., Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωάννου, του εκ Γεωργίας, και των μαθητών αυτού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Ψυχαίτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ταρασίου, του Ερημίτου και Θαυματουργού, Μετάθεσις των ιερών λειψάνων του οσίου πατρός ημών Ευθυμίου του Μεγάλου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νείλου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νείλου, του εν τοις ορίοις της μονής της Μεγίστης Λαύρας ασκήσαντος, Μνήμη του αγίου Αλεξίου, του Υπερασπιστού της Ορθοδόξου πίστεως, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Λιούμπεχ της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Ζίροβιτς της Ρωσίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΛΙΚ)

Ποιες ήταν οι Μυροφόρες Γυναίκες; Τι Γιορτάζουμε την Κυριακή των Μυροφόρων; - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ἦχος: β ́ – Ἑωθινόν: Δ ́ Ἀπόστ.: Πράξ. στ ́ 1-7 – Εὐαγγ. Μάρκ. ιε ́ 43 – ιστ ́ 8.

Αγίου αποστόλου Ιακώβου, αδελφού του ευαγγελιστού Ιωάννου, Αγίου μάρτυρος Μαξίμου, του εν Εφέσω αθλήσαντος, Αγίων μαρτύρων Ισιδώρου, Ηλία και Παύλου, Αγίου ιερομάρτυρος Αφροδισίου και των συν αυτώ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Δονάτου, επισκόπου Ευροίας, Αγίου ιερομάρτυρος Λαυρεντίου και των συν αυτώ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ερκονγουάλδου, επισκόπου Λονδίνου, Οσίου πατρός ημών Κλήμεντος του υμνογράφου, Η εύρεσις και ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου ιερομάρτυρος Βασιλέως, επισκόπου Αμασείας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σίμωνος, μητροπολίτου Μόσχας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιγνατίου, επισκόπου Σταυρουπόλεως, Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του εν αγίοις πατρός ημών Νικήτα, αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ,Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της αγίας νεομάρτυρος Αργυρής

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) (ΚΛΙΚ)

Άγιος Γεώργιος - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr

Ἑωθινόν: Α ́ Ἀπόστολος: Πράξ. ιβ ́ 1-11 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. κ ́ 19-31.

Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος του Τροπαιοφόρου (κινητή εορτή), Αγίας μάρτυρος Πολυχρονίας, Αγίου μάρτυρος Αθανασίου, του από μάγων, Αγίων μαρτύρων Ανατολίου και Πρωτολέοντος, Αγίου μάρτυρος Γλυκερίου, Αγίων μαρτύρων Δονάτου και Θερινού, Αγίου μάρτυρος Ουαλερίου, Οσίου πατρός ημών Γεωργίου, του εκ Ρωσίας, Αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου του Κυπρίου, Αγίου νεομάρτυρος Λαζάρου του Βουλγάρεως

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΚΛΙΚ)

Η Ανάσταση του Χριστού

Ἀπόστολος: Πράξ. α ́ 1-8 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. α ́ 1-17

Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας των μαρτύρων, Ανδρέου και Ανατολίου, Αγίων μαρτύρων Φήλικος επισκόπου, Ιανουαρίου πρεσβυτέρου, Σεπτεμίνου η Σεπτιμίνου και Φουρτουνάτου, Αγίων μαρτύρων Λεωνίδου, Βασιλίσσης, Γαλήνης (η Γαληνής), Θεοδώρας, Καλλίδος, Νίκης, Νουνεχίας, Χαριέσσης (η Χαρίσσης), Αγίας παρθενομάρτυρος Ειρήνης, Αγίων ομολογητών Αγάθωνος, Ευτυχίας, Κασίας και Φιλίππας, Αγίου Ιωάννου, του δια Χριστόν σαλού, Αγίου νεομάρτυρος Μιχαήλ του Βουρλιώτου, Αγίου οσιομάρτυρος Χριστοφόρου, Αγίων νεομαρτύρων Χριστοδούλου και Αναστασίας, των εν Αχαία αθλησάντων, Οσίας μητρός ημών Θεοδώρας- Βάσσης, πριγκιπίσσης του Νόβγκοροντ, Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεθσημανή, εν Ρωσία, Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ταμπώφ, εν Ρωσία, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αμβροσίου του Ομολογητού, πατριάρχου Γεωργίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (ΚΛΙΚ)

 

Ἀπόστολος: Φιλιπ. δ ́ 4-9 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ιβ ́ 1-18.

Ευψυχίου μάρτυρος. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβω Νεοφανών μαρτύρων, Αγίου μάρτυρος Αυδιησού και των αγίων τριακοσίων Μαρτύρων, των εν Περσίδι τελειωθέντων, Οσίου πατρός ημών Ακατίου, επισκόπου Αμίδης, Μνήμη αγίου οσιομάρτυρος Βαδίμου του αρχιμανδρίτου και των επτά μαθητών, Η μετακομιδή των ιερών λειψάνων της αγίας Μόνικας, Αγίου ιερομάρτυρος Ραφαήλ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (κλικ)

ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ (ΚΛΙΚ)

Οσία Μαρία η Αιγυπτία - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: α ́ Ἑωθινόν: Θ´ Ἀπόστολος: Ἑβρ. θ ́ 11-14 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. ι ́ 32-45.

Οσίου πατρός ημών Τίτου του Θαυματουργού, Αγίων μαρτύρων Αιδεσίου και Αμφιανού, Αγίας παρθενομάρτυς Θεοδώρας, Αγίου μάρτυρος Πολυκάρπου, του εν Αλεξανδρεία, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικητίου, επισκόπου Λυών, Οσίου πατρός ημών Στεφάνου του Θαυματουργού, Αγίας οσιοπαρθενομάρτυρος Εύας της Νέας και των συν αυτή, Οσίου πατρός ημών Γρηγορίου, του εν Νικομηδεία, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γεωργίου, επισκόπου Αζκουρίας της Γεωργίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σάββα, αρχιεπισκόπου Σουρώζ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (ΚΛΙΚ)

Η Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

Ἦχος: πλ. δ ́ Ἑωθινόν: Η´ Ἀπόστολος: Ἑβρ. στ ́ 13-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. θ´ 17-31.

Μνήμη του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βάτου, εν τω όρει Σινά, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευαγγελιστρίας, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου των Κηπουραίων, Οσίου πατρός ημών Σεννουφίου του Σημειοφόρου, Αγίων μαρτύρων Θεοδοσίας και Πελαγίας, Μνήμη του εκ δημίων αγίου μάρτυρος, Οσίου πατρός ημών Τίμωνος του Ερημίτου, Οσίου πατρός ημών Παρθενίου του Κιέβου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Τυχωνος, πατριάρχου Μοσχας

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (ΚΛΙΚ)

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: βαρύς Ἑωθινόν: Ζ Ἀπόστολος: Ἑβρ. δ ́ 14 – ε ́ 6 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. η ́ 34 – θ ́ 1.

Αγίων μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείας, Αγίων μαρτύρων Κλαυδίου του τριβούνου Ιλαρίας της συζύγου αυτού Ιάσονος και Μαύρου των τέκνων αυτού και των συν αυτοίς, Αγίου μάρτυρος Παγχαρίου του εν Νικομηδεία, Αγίων ιερομαρτύρων Διοδώρου πρεσβυτέρου και Μαριανού διακόνου, Οσίας μητρός ημών Μαρίας η Μάρθας της πριγκιπίσσης, Οσίου πατρός ημών Ιννοκεντίου του Θαυματουργού, Αγίου νεομάρτυρος Δημητρίου του Τορναρά, Αγίου νεομάρτυρος Νικολάου του εν Σμύρνη αθλήσαντος, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τρυφερής

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Β΄ Κυριακή των Νηστειών - Γρηγορίου του Παλαμά: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 20 Μαρτίου - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ἦχος: πλ. β ́ Ἑωθινόν: ΣΤ´ Ἀπόστολος: Ἑβρ. α ́ 10 – β ́ 3 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. β ́ 1-12.

Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου πάπα Ρώμης του Διαλόγου, Αγίου και δικαίου Φινεές, Αγίου Ααρών αδελφού του θεόπτου Μωϋσέως, Μνήμη οσίου πατρός ημών Θεοφάνους, επισκόπου Σιγριανής Αγίων εννέα Μαρτύρων των εν Περσίδι, Οσίου πατρός ημών Συμεών του Νέου Θεολόγου, Οσίου πατρός ημών Συμεών του Ευλαβούς, Αγίου μάρτυρος Λαυρεντίου, Αγίου Δημητρίου, βασιλέως της Γεωργίας

ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Α΄ Κυριακή των Νηστειών: Κυριακή της Ορθοδοξίας | Πεμπτουσία

Ἦχος: πλ. α´ Ἑωθινόν: Ε´ Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια ́ 24-26, 32-40 –
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. α ́ 44-52

Οσίου πατρός ημών Κονωνος του Ισαύρου, Αγίου μάρτυρος Νέστορος, Αγίου ιερομάρτυρος Θεοφίλου επισκόπου Καισαρείας, Αγίου μάρτυρος Κόνωνος του κηπουρού, Αγίων μαρτύρων Αρχελάου, Κυρίλλου, Φωτίου και των συν αυτοίς, Αγίου μάρτυρος Ευλαμπίου, Αγίου μάρτυρος Ευλογίου, Οσίου πατρός ημών Κόνωνος του εκ Κύπρου, Οσίου πατρός ημών Μαρκου του Αθηναίου, Οσίου πατρός ημών Κιερανού του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ιωάσαφ και Βασιλείου, των εκ Ρωσίας, Αγίου οσιομάρτυρος Αδριανού και του οσίου πατρός ημών Λεωνίδου των εκ Ρωσίας, Αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Βουλγαρίας, Αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου του εκ Ραψάνης, Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου Θεοδώρου του πριγκηπος και των υιών αυτού αγίων Δαυίδ και Κωνσταντίνου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου επισκόπου Αχρίδος και Ζίτσης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (κλικ)

“Ἀνάμνησις τῆς ἀπό τοῦ παραδείσου ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ”

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Η εβδομάδα της Τυροφάγου (λευκή εβδομάδα) : πώς νηστεύουμε και έθιμα – Αντέχουμε…

Ἦχος: δ ́ Ἑωθινόν: Δ ́ Ἀπόστ.: Ρωμ. ιγ ́ 11 – ιδ ́ 4 – Εὐαγ.: Ματθ. στ ́ 14-21.

Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Βασιλείου τοῦ ῾Ομολογητοῦ, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νέστορος, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἕξ Μαρτύρων, τῶν ἐξ Αἰγύπτου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Αβιρκίου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μακαρίου, Ρουφίνου, ᾿Ιούστου καί Θεοφίλου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Καιραλίου, Πουπουλίου, Γαΐου καί Σεραπίωνος, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Προτερίου, ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων γυναικῶν Κύρας καί Μαράνας, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Βάρσου, ἐπισκόπου Δαμασκοῦ, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Νυμφᾶ καί Εὐβούλου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Γερμανοῦ, τοῦ ἐκ Ρουμανίας, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα χιλιάδων Μαρτύρων, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας νεομάρτυρος Κυράννας, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Πσκώφ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Η Κυριακή των Απόκρεω - Ορθοδοξία News Agency

Ἦχος: γ΄ Ἑωθινόν: Γ ́ Ἀπόστ.: Α ́ Κορ. η ́ 8 – θ ́ 2 – Εὐαγ.: Ματθ. κε ́ 31-46.

Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καί ᾿Απφίας,  Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαξίμου, Θεοδότου, ῾Ησυχίου καί ᾿Ασκληπιοδότης,  Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἠμῶν καί ὁμολογητῶν Εὐγενίου καί Μακαρίου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Ραβουλᾶ, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Κόνωνος, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Σωφρονίου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ᾿Ιαροσλάβου τοῦ Σοφοῦ, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς ᾿Αθηναίας,  Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἠμῶν Μαρίας τοῦ ῎Ολονετς,

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (κλικ)

Κυριακή του Ασώτου ή του σπλαχνικού Πατέρα; | Πεμπτουσία

Ἦχος: β ́ Ἑωθινόν: Β ́ Ἀπόστ.: Α ́ Κορ. στ ́ 12-20 – Εὐαγ.: Λουκ. ιε ́ 11-32.

Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος ΑντιοχείαςΟσία Μαρία η μετονομασθείσα ΜαρίνοςΆγιος Χρήστος ο Κηπουρός, Άγιος Αντώνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως   Όσιος Μελέτιος ο εν ΥψενήΌσιος Αλέξιος ο Θαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Μόσχας Όσιος Μελέτιος Επίσκοπος Χαρκώβ,   Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιβηριτίσσης στη Μόσχα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ) (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: α ́ Ἑωθινόν: Α ́ Ἀπόστ.: Β ́ Τιμ. γ ́ 10-15 – Εὐαγ.: Λουκ. ιη ́ 10-14.

Αγία Αγάθη, Όσιος Θεοδόσιος ὁ ἐξ ἈντιοχείαςΌσιος Πολύευκτος Πατριάρχης ΚωνσταντινουπόλεωςΆγιος Αντώνιος ο Αθηναίος,   Όσιος Σάββας ἐκ ΣικελίαςΌσιος Θεοδόσιος εκ ΡωσίαςΣύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σικελιωτίσσης εν Ντιβνογκόρσκ της Ρωσίας