Aγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Εις την Αγίαν Ανάστασιν»

TOY EN ΑΓIΟIΣ ΠΑΤΡΟΣ HMΩN ΙΩΑΝΝΟΥ TOY ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ Ας εορτάσουμε την εορτή αυτή τη μεγίστη και λαμπρά, κατά την οποία ανέστη ο Κύριος. Κι ας την εορτάσουμε με φαιδρότητα μαζί και θεοσέβεια. Ανέστη ο Κύριος και ανέστησε μαζί του και την οικουμένη. Αμάρτησε ο Αδάμ και πέθανε. Ο Χριστός δεν αμάρτησε, […]

Ερμηνεία Κανόνος Όρθρου Μεγάλης Πέμπτης

Ε ρ μ η ν ε ί α    ε ι ς    τ ο ν    Κ α ν ό ν α ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ Ποίημα όντα του Αγίου Κοσμά, και πρώτον εις την ακροστιχίδα. Ακροστιχίς. Τη μακρά Πέμπτη μακρόν ύμνον εξάδω. Ποίος είναι ο σκοπός της παρούσης Ακροστιχίδος, καθένας δύναται να […]

Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου «Ο Θείος Έρως»

 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, Αυτός είναι ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας αναφαίρετος ο έρωτας του Χριστού. Από κει πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλο άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα, αλλά εν […]

Ο Βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία Τὸν Βίο τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας συνέγραψε ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων († 11 Μαρτίου), ὁ ὁποῖος συνέγραψε διάφορα ἀσκητικὰ καὶ ὑμνογραφικὰ κείμενα ποὺ διαποτίζονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως. Ἡ Ὁσία Μαρία γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ […]

Αγίου Λουκά «Εις την Σταυροπροσκύνησιν»

Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως: Λόγος στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς. Άρατε τον ζυγόν Μου εφ’ υμάς και μάθετε απ’ Εμού, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών. Ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστίν» (Ματθ. ΙΑ.28 […]

«Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΛΥΠΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΛΥΠΗ», ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΛΥΠΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΛΥΠΗ   Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με την θεολογική του εμπειρία μας αναπτύσσει την αναγκαιότητα της πνευματικής λύπης που μας οδηγεί στο Χριστό: «Όσοι αμαρτήσαμε χρειαζόμαστε αυτή τη λύπη και τη στεναχώρια για τα προηγούμενα αμαρτήματα μας και τις γονυκλισίες με μετάνοια, για να ακούσουμε ο καθένας […]

Ο βίος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

  Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (1296-1359)   Μέγας πατήρ της Εκκλησίας και οικουμενικός διδάσκαλος. Η διδασκαλία του για τη θέωση του ανθρώπου και τη μετοχή του στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, εκφράζει την ουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, σε πλήρη αντίθεση με την εκκοσμικευμένη θεολογία της εποχής του, που διαμορφώθηκε με την επίδραση του σχολαστικιστικού […]

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ο τελώνης και ο Φαρισαίος

Ένας άνθρωπος βάδιζε στο δάσος. Ήθελε να διαλέ­ξει ένα καλό δέντρο, απ’ όπου θα έβγαζε δοκάρια για τη σκεπή του σπιτιού του. Εκεί είδε δύο δέ­ντρα, το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα ήταν ίσιο, λείο και ψηλό, άλλα το εσωτερικό του, ό πυρήνας του, ήταν σά­πιο. Το άλλο είχε ανώμαλη επιφάνεια κι ό κορμός […]

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΖΑΚΧΑΙΟΝ, Αγίου Αμφιλοχίου

  Κυριακή ΙΕ’ Λουκά: Λόγος εις τον Ζακχαίον (Αγ. Αμφιλόχιος, Επίσκοπος Ικονίου) Τίποτα δεν παρακινεί τόσον την ψυχή προς ευφροσύνην, όσον ο φόβος του Θεού και η αποχή των κακών, ο δρόμος της μετανοίας και ο τρόπος της εξομολογήσεως. Όθεν και σήμερα ο Δαυίδ εμακάριζεν αυτούς των οποίων συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες, φανερώνοντας την φιλανθρωπία του […]