ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΤΟΝ ΛΕΠΡΟ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ ΤΟΝ ΛΕΠΡΟΝ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ οὗ ἡ μνήμη ἐπιτελεῖται τὴν 4ην Ἰανουαρίου Ποίημα Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης «Ψυχῆς μου χείλη λάμπρυνον τὰ θαυμαστά σου ᾄδειν, ὦ Νικηφόρε, τῶν λεπρῶν ἡ πάγκαλος λαμπρότης».   % buffered   Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως. Ὁ 142oς Ψαλμός. Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, […]

Περί του Ιερού Σαρανταλείτουργου

Η Νηστεία των Χριστουγέννων και το Σαρανταλείτουργο. Θαυμαστές και ωφέλιμες ιστορίες Στίς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη. Η Νηστεία των Χριστουγέννων και το Σαρανταλείτουργο. Θαυμαστές και ωφέλιμες ιστορίες Πρόκειται γιὰ μιὰ περίοδο ἔντονης πνευματικῆς ἐργασίας καὶ ψυχοσωματικῆς προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως […]

Παράκληση στον Άγιο Ιγνάτιο Μηθύμνης

  Εὐλογήσαντος τοῦ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν. Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ Σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου καὶ μὴ εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου, πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν […]

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν Τούς Χαιρετισμούς μποροῦμε νά τούς διαβάζουμε κάθε Παρασκευή, ἡμέρα ἀφιερωμένη στό Σταυρό, τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στήν ἑορτή τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) καί τήν Μεγάλη Παρασκευή. Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ. Ὦ τρισμακάριστε Σταυρέ καί πανσεβάσμιε, σέ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοί καί μεγαλύνομεν, ἀγαλλόμενοι τῇ θείᾳ […]